Wat is baarmoederhalskanker?Baarmoederhalskanker ook wel cervixcarcinoom genoemd

Published by admin on

Wat is baarmoederhalskanker?Baarmoederhalskanker ook wel cervixcarcinoom genoemd is een kankersoort die kan ontstaat in de baarmoederhals bij de de overgang van plaveiselcellen naar cilindercellen na besmetting met het humaan papillomavirus (HPV). (kanker.nl) Hoe ontstaat baarmoederhalskanker?Als een vrouw besmet is met HPV betekent dit niet dat ze ook baarmoederhalskanker krijgt. Er zijn ongeveer 100 vormen van HPV en daarvan zijn er maar 15 die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. De 2 gevaarlijkste HPV-types zijn de types 16 en 18. Deze veroorzaken ongeveer 70% van alle baarmoederhalskanker gevallen. Waar de binnenbekleding van de baarmoederhals overgaat in de buitenbekleding gaan 2 soorten cellen in elkaar over: de cilindercellen (binnenbekleding) en plaveiselcellen (buitenbekleding). Hier vindt de besmetting met HPV plaats, besmetting kan leiden tot een voorstadium van baarmoederhalskanker en soms later tot baarmoederhalskanker.’ (kanker.nl) Vaak kan ons lichaam de virussen en de besmette cellen opruimen dankzij onze afweercellen. In sommige gevallen ontwikkelen die baarmoederhalscellen zich tot baarmoederhalskanker maar dit duurt ongeveer 10 tot 15 jaren. Door een uitstrijkje kunnen deze abnormale cellen door je arts worden opgespoord. Indien de cellen vroeg genoeg worden ontdekt, kunnen ze uitstekend worden behandeld. Daarom is het uitermate belangrijk dat bij vrouwen vanaf 30 tot 60 jaar regelmatig een uitstrijkje wordt genomen. Hoe vaak komt baarmoederhalskanker voor? Dankzij het bevolkingsonderzoek krijgen ieder jaar ongeveer 700 vrouwen in Nederland de diagnose baarmoederhalskanker. Dit betekend dat bijna 4 op de 50.000 vrouwen baarmoederhalskanker krijgt.Zonder het bevolkingsonderzoek krijgen geen 700 maar ongeveer 1.300 vrouwen per jaar baarmoederhalskanker. Met het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt jaarlijks nog 100 diagnoses van baarmoederhalskanker voorkomen. En krijgen maar ongeveer 600 vrouwen per jaar baarmoederhalskanker.Ieder jaar overlijden 200 tot 250 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Dus van de 4 op de 50.000 vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen overlijdt er 1 vrouw. Zonder het bevolkingsonderzoek zouden er geen 200 tot 250 vrouwen per jaar overlijden maar 500 vrouwen. Met het vernieuwde bevolkingsonderzoek worden jaarlijks 35 sterfgevallen extra voorkomen.Welke vaccinatie(s) zijn tegen baarmoederhalskanker?Er zijn 3 vaccinaties die beschermen tegen infecties met HPV. Cervarix beschermt tegen papillomavirus type 16 en 18. Gardasil beschermt tegen papillomavirus type 6, 11, 16 en 18 Gardasil 9 beschermt tegen papillomavirus type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, en 58. De vaccinatie die gebruikt wordt door de overheid is Cervarix.    5. Zijn er bijwerkingen?Net als met andere vaccins werden bijwerkingen gerapporteerd tijdens algemeen gebruik, zoals: gezwollen klieren, spierzwakte,tintelingen in de armen/benen en/of het bovenlichaam, verwardheid, duizeligheid, braken, gewrichtspijn, spierpijn, ongewone vermoeidheid of zwakte, koude rillingen, hoofdpijn, algemeen gevoel van onbehagen, bloedingen,  kneuzingen, huidinfectie op de injectieplaats, roodheid, jeuk, koorts, misselijkheid of brakenHieronder staat een overzicht van de overige verschillende bijwerkingen.CervarixGardasilGardasil 9infectie van de bovenste luchtwegenbronchoplasme (moeizame ademhaling)bloedingenbuikpijnflauwvalleneen bult op de plek vd prikmoeheidflauwvallenOmdat het bekend is dat na een vaccinatie met Gardasil en Gardasil 9 iemand kan flauwvallen, word er aangeraden om na de prik 15 minuten te blijven liggen om ongelukken te voorkomen.    6. Moeten jongens en mannen ook gevaccineerd worden tegen baarmoederhalskanker? In eerste instantie klinkt het raar om jongens te vaccineren tegen baarmoederhalskanker, zij hebben tenslotte geen baarmoeder. Desalniettemin kunnen jongens en mannen het HPV wel bij zich dragen en het verspreiden via seksueel contact met andere mensen. Ook zijn er vormen van HPV die bij mannen bijvoorbeeld keel- penis- en anale kanker kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn HPV type 6 en 11. Zo’n 60 procent van de Nederlands meisjes en jonge vrouwen laat zich inmiddels vaccineren tegen HPV, wat ook tot een aanzienlijke daling van infecties bij heteroseksuele jongens en mannen leidt. Jongens en mannen met homoseksuele contacten profiteren niet van dit gunstige effect. Terwijl vooral zij een verhoogd risico lopen op kwaadaardige aandoeningen door infectie met HPV. Anale kanker en voorstadia daarvan komen relatief veel voor bij hiv-positieve mannen die (ook) seks hebben met mannen. Uit kostenoverwegingen is er in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in Australië, niet voor gekozen om HPV-vaccinatie voor jongens beschikbaar te maken in het vaccinatieprogramma van de overheid. Maar volgens de Nederlandse epidemioloog Hans Berkhof is het inenten van jongens ‘vermoedelijk nu al kosteneffectief’, zo zegt hij in de Volkskrant. Berkhof benadrukt dat de groep homoseksuelen in het bijzonder gebaat is bij vaccinatie van jongens. ‘Zij profiteren immers niet van de vaccinatie van meisjes en in hun groep is het risico op HPV-kanker groter dan bij heteromannen.’ (www.soaaids.nl)    7. Hoe verspreid HPV zich?De overdracht van het virus gebeurt door seksueel contact maar ook huid-huidcontact kan voldoende zijn om het virus over te dragen. Door condoomgebruik kan de besmetting worden vermeden, maar de bescherming is niet 100%. Een vrouw heeft gedurende haar seksueel actieve leven 80% kans om besmet te worden door het HPV-virus. Zodra het virus in het lichaam in de baarmoederhalscellen is binnengedrongen, kan het letsels met afwijkende cellen in de baarmoederhals veroorzaken.    8. Behandelingen tegen baarmoederhalskanker Mogelijke behandelingen bij baarmoederhalskanker zijn: Operatie:Een operatie wordt eigenlijk alleen uitgevoerd als de tumor tot de baarmoedermond beperkt is gebleven.  Verwijdering van een gedeelte van de baarmoederhals.deze ingreep kan alleen in een vroeg stadium van kanker. bij deze operatie wordt er een klein gedeelte verwijderd door middel van branden of snijden. De baarmoeder blijft hierbij intact. Verwijdering van de baarmoeder en de lymfklieren de bekken, eventueel de eierstokken en eileiders.deze behandeling is voor kanker dat zich al in een verder stadium bevindt. bij deze operatie wordt de gehele baarmoeder verwijderd, het bovenste deel van de schede en een deel van het steunweefsel. Eventueel worden ook de eierstokken en eileiders verwijderd. Naast dit worden ook de lymfklieren in het bekken verwijderd om eventuele uitzaaiingen te voorkomen.baarmoeder sparende operatie Deze operatie is voor vrouwen met baarmoederhals kanker en een kinder wens. vrouwen komen hier allen voor in aanmerking als de kanker nog niet in een te ver stadium is. De baarmoederhals wordt verwijderd met omringend steunweefsel en de lymfeklieren in het bekken. Soms worden de lymfeklieren met een kijkoperatie vooraf verwijderd om uitzaaiingen uit te sluiten. Na de uitname van de baarmoederhals wordt de vagina weer vastgehecht op het onderste deel van wat er over is van de baarmoeder. hierbij wordt het gat groot genoeg gemaakt om te kunnen menstrueren en om zwanger te worden. na de operatie kunnen de meeste vrouwen via de normale weg zwanger worden, wel is altijd de keizersnee nodig. De uitslagHet weefsel dat verwijderd is wordt opgestuurd naar een  patholoog anatoom dit is iemand die onderzoek doet op weefselmonsters met een microscoop om de aard van een afwijking vast te stellen. Zeven tot tien dagen na de operatie krijgt de gynaecoloog de uitslag. Dit onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of de operatie voldoende was. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de operatie nog gevolgd wordt door bestraling of een combinatie van bestraling en chemotherapie. anders:Bestraling Bestraling is een plaatselijke behandeling waarbij kankercellen geheel of gedeeltelijk door straling worden vernietigd. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen. Door straling beschadigde kankercellen herstellen zich niet of nauwelijks. Gezonde cellen herstellen zich in het algemeen wel. Bestraling kan gebruikt worden om te genezen maar ook als een aanvullende of ondersteunende behandeling. Meestal bestaat bestraling uit een combinatie van inwendige en uitwendige bestraling.Uitwendige bestralingBij uitwendige bestraling word er gebruik gemaakt van een bestralingstoestel. De bestraling gaat van buiten af door de huid heen van verschillende kanten. Meestal duurt het bestralen een paar minuten, gedurende een aantal weken op elke werkdag. Voor uitwendige bestraling is geen opname in het ziekenhuis nodig.Inwendige bestralingBij inwendige bestraling wordt een stralingsbron in de baarmoeder of in het bovenste gedeelte van de vagina geplaatst en vindt bestraling van binnenuit plaats. Het inbrengen van de stralingsbron gebeurt onder plaatselijke verdoving of narcose. Bij inwendige bestraling kunnen de lymfklieren niet bestraald worden. De inwendige bestraling duurt ongeveer 15 minuten gedurende die minuten bevindt de patiënt zich in een speciale kamer. met inwendige straling wordt de patiënt altijd opgenomen in het ziekenhuis. Chemotherapie alleendoor chemotherapie wordt de deling van de kankercellen geremd. Er zijn verschillende soorten chemotherapieen die op verschillende manieren kunnen worden ingenomen. Het kan doormiddel van een infuus, een injectie of door middel van tabletten. Soms wordt chemotherapie gebruikt voorafgaande aan een operatie om de kanker zo klein mogelijk te maken. Ook kan chemotherapie helpen de klachten te verminderen bij een vergevorderd stadium van baarmoederhalskanker. warmtebehandelingBij deze behandeling wordt de kanker verwarmd tot een temperatuur tussen de veertig en vijfenveertig graden om de kankercellen te vernietigen of ze gevoeliger te maken voor een andere behandeling. Warmtetherapie worden gegeven aan patiënten met  vergevorderde baarmoederhalskanker en altijd in combinatie met andere behandelingen, zoals bestraling. welke behandeling je krijgt ligt aan de soort kankercellen, grootte van de tumor, uitbreiding van de tumor buiten de baarmoedermond en aanwezigheid van uitzaaiingen. ook weegt het belang van de patiënt mee. Soms wordt na de operatie nog een aanvullende behandeling aangeraden, zoals bestraling eventueel in combinatie met chemotherapie of warmtetherapie. controleNa de behandeling wordt de patiënt nog 2 jaar in de gaten gehouden en gecontroleerd op eventueele nieuwe kanker cellen.    9. Wat is de kans op herstel van baarmoederhalskanker? Er is over het algemeen een goede kans op genezing vooral als de doktoren er optijd bij zijn en de kanker nog in het beginstadium is. Echter als er uitzaaiing zijn gevonden wordt de kans op genezen heel erg klein. Als de patiënt ongeneesbaar is zal hij behandelingen krijgen om de klachten zoveel mogelijk te beperken.     10. Wat zit er in het vaccin?Aluminiumverbindingen zoals aluminiumsulfaat, aluminiumhydroxide behoren tot de groep van hulpstoffen in een vaccin en komen voor in vaccins zoals DKTP-Hib, Pneu, HPV, MenC, HepB. Aluminiumverbindingen zorgen ervoor dat het vaccin ons afweer (immuun) systeem beter bereikt waardoor de werkzaamheid wordt verhoogd. Dit betekent ook dat de hoeveelheid vaccin die ingespoten wordt verlaagd kan worden.Antibiotica behoren tot de reststoffen in een vaccin. Tijdens het productieproces en opslag van vaccins worden bepaalde stoffen, waaronder antibiotica, toegevoegd om te zorgen dat ongewenste bacteriën niet kunnen groeien. Vóór het afvullen van de vaccin vloeistof in spuiten of flesjes worden vaccins grondig gereinigd, maar toch kunnen zeer kleine hoeveelheden stoffen achterblijven. Dat betreft op zijn hoogst zeer kleine hoeveelheden (sporen).

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out