Vergelijking die het onderzoek leiden.Het onderzoek van Douglas

Published by admin on

Vergelijking
met een ander onderzoek:We hebben
ons onderzoek vergeleken met een overeenkomend onderzoek; dus een onderzoek dat
dezelfde onderzoeksvraag en afhankelijke en onafhankelijke variabele heeft. We
hebben het Amerikaans onderzoek ‘Research on School Attendance and Student
Achievement: a study of Ohio School’ van Dr. Roby E Douglas bewerkstelligt op
de Wright State University vergeleken met ons eigen onderzoek.1Douglas wilde op basis van
de gaande discussies over de invloed van afwezigheid in de lessen op leerlingen
en welke factoren deze afwezigheid beïnvloeden een onderzoek starten. Hij heeft
voordat hij aan zijn onderzoek begon wat stof gelezen die hem konden helpen bij
zijn onderzoek zoals boeken over factoren die leiden tot veel afwezigheid van
leerlingen en materiaal verstrekt door het Ohio Department of Education.2In tegenstelling tot
Douglas zijn wij ons onderzoek niet begonnen met inlezen over ons onderwerp.
Een reden hiervoor is dat we hier de tijd niet voor hadden en we dachten dat
het niet significant voor ons
onderzoek was. Ons onderzoek verschilt namelijk van dat van Douglas omdat
Douglas ook keek naar de factoren die ervoor zorgden dat leerlingen vaak of
juist niet vaak afwezig waren en in ons onderzoek komt dit niet voor. Wij
wilden alleen onderzoeken wat de relatie tussen afwezigheid op school en de
cijfers van een leerling is. We denken dus dat het voor ons onderzoek niet van
belang was om eerst in te lezen over ons onderwerp.Douglas zijn onderzoek
focust op één variabele; de afwezigheid van leerlingen op school. Ons onderzoek
heeft twee variabelen die tegenover elkaar staan en waarvan we de correlatie
tussen de variabelen bekijken. 3Het
type onderzoek dat wij hebben uitgevoerd heeft twee variabelen nodig en in het
type onderzoek dat Roby Douglas heeft gedaan is het ook mogelijk om één
variabele te kiezen. Voor onze onderzoeksvraag is het type onderzoek dat wij
hebben gedaan het goede type dus denken wij dat we er goed aan hebben gedaan om
twee variabelen te kiezen die het onderzoek leiden.Het onderzoek van Douglas
heeft 4 verschillende onderzoeksvragen die nader onderzoek doen naar de
afwezigheid van leerlingen op school. Hij benoemt de volgende 4
onderzoeksvragen: Citaat:1.      
Is
there a significant, positive relationship between student attendance and
student achievement (school building averages), as measured by the Ohio
Proficiency Tests?2.      
Is
there a statistically significant difference in student achievement between the
top ten percent and lowest ten percent of students within public school
buildings in Ohio when ranked by all tests passed at the fourth, sixth, ninth,
and twelfth grade levels on the Ohio Proficiency Tests?3.      
Is
there a statistically significant difference in annual student attendance
averages between the top ten percent and lowest ten percent of students within
public schools, as measured by all tests passed at the fourth, sixth, ninth,
and twelfth grade levels on the Ohio Proficiency Tests?4.      
Is
there a statistically significant difference in student achievement within
large urban district school buildings when ranked by highest and lowest
attendance averages?4 De
eerste onderzoeksvraag ‘Is er een
significante, positieve relatie tussen de aanwezigheid van leerlingen en hoe ze
presteren (schoolgebouw gemiddeldes), zoals gemeten in de Ohio Proficiency
Tests?’ lijkt het meeste op onze onderzoeksvraag en daarom hebben we dit
onderzoek gekozen om te vergelijken met onderzoek. Deze onderzoeksvraag kwam
het meeste overeen met onze onderzoeksvraag. Het verslag van Douglas is dus
anders omdat het onderzoek gebaseerd is op meerdere onderzoeksvragen en daarom
heeft dit onderzoek ook geen twee variabelen nodig maar is één variabele
genoeg.In het onderzoek van Roby
Douglas worden vier verschillende jaren van hetzelfde niveau vergeleken. In ons
onderzoek vergelijken we maar één jaar. Het onderzoek van Ohio Schools is dus
uitgebreider en daardoor ook representatiever dan ons onderzoek. Als we de
middelen en tijd gehad hadden was het beter geweest om zowel meerdere leerjaren
als meerdere niveaus te gebruiken voor ons onderzoek omdat de invloed van de
afwezigheid van leerlingen voor elk niveau of leerjaar anders kan zijn. Douglas
meet niet de relatie tussen het aantal uren afwezig en de exacte cijfers van
leerlingen maar hij maakt gebruik van een determinatiecoëfficiënt in de vorm
van de correlatiecoëfficiënt.5 Een
correlatiecoëfficiënt is een getal waarbij twee variërende variabelen tegenover
elkaar staan en waarbij je het interval van de relatie tussen de twee
variabelen meet. Het getal van de correlatiecoëfficiënt (r2) geeft
aan hoe sterk de afwijking van de waarden is.6 Het
berekenen van r2 met behulp van de gegevens die we hadden, had een
beter beeld gegeven van de correlatie tussen onze variabelen, vooral als we dit
daarna in een lijngrafiek hadden gezet.Het
onderzoek van Douglas bevat enkel een tabel over de relatie tussen de
aanwezigheid van leerlingen en hun prestaties. 7Ons
onderzoek bevat meer grafieken, wat een duidelijker beeld geeft dan enkel een
tabel. Ook onze tabellen zitten bij de bijlage. We denken dat we dit beter
hebben gedaan dan Douglas. Over het algemeen denken we dat ons onderzoek beter past bij onze
onderzoeksvraag dan het onderzoek van Douglas. Er zijn overeenkomsten en
verschillen tussen de onderzoeken, sommige dingen denken wij beter gedaan te
hebben en een aantal punten waren van Douglas beter. Het belangrijkste wat
Douglas wel, en wij niet hebben gedaan, is de correlatie tussen de twee
variabelen aangeven in een correlatiecoëfficiënt. Dit geeft namelijk een veel
duidelijker en beter meetbaar beeld van de samenhang tussen de variabelen. Ook
was het onderzoek van Douglas uitgebreider doordat hij verschillende leerjaren
had gebruikt voor zijn onderzoek. Dit hadden wij ook beter kunnen doen.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out