Våpenlovene uhell. Den lille ungen hadde ikke noen

Published by admin on

Våpenlovene
i USA er liberale. De gjør at tilgang på våpen er relativt enkel. Det er også
et faktum at det er flere skyteepisoder i USA enn i de fleste andre land i
verden. I USA var det i 2012 29,7 drap med våpen involvert per millioner
innbyggere i motsetning til nabolandet Canada som hadde 5,1. Norge har ligget
på 0,8, men på grunn av Utøya tragedien i 2012 ligger det årlige snittet på 2,1
drap per millioner innbyggere de siste ti årene. Mange av våpnene som blir
brukt til drap er skaffet på lovlig vis. Men, er det virkelig slik at det er de
liberale våpenlovene som er årsaken til de høye drapstallene, eller er det
kanskje ikke lovene det er noe galt med, men folka?

Det er
flere som mener at det ikke er våpnene som er problemet. Og det er jo heller ikke
våpnene som dreper, men folkene som bruker våpnene kan drepe. Det betyr at hvis
ingen folk bruker våpnene, så er det jo ingenting farlig som skjer. Pistoler og
gevær kan ikke skyte folk uten at det er noen personer som enten bruker dem
fysisk eller som har laget noen form for apparat som gjør at dette skjer.

I USA
er det omtrent ett skytevåpen per innbygger, og mange amerikanere har våpnene
liggende lett tilgjengelig. Dette kan være livsfarlig, og det er flere
eksempler på at små barn går rundt i huset og finner slike våpen. Små barn vet
ikke nødvendigvis hva det er de har funnet, og de forstår uansett ikke
konsekvensene av å leke med våpenet. Barn kan finne på å ta det med seg og
fikle, og vips så er søsknene eller foreldrene skutt, bare på grunn av et
uhell. Den lille ungen hadde ikke noen plan om å finne noe våpen og skyte folk,
han visste sannsynligvis ikke at det var ekte engang. I 2013 i USA døde 1253
mennesker på grunn av våpenuhell eller av skudd fra politiet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Et
argument for strengere våpenlover er at de fleste drap faktisk skjer med
lovlige våpen. Mer enn tre fjerdedeler av våpnene som ble brukt under massedrap
siden 1982 ble kjøpt lovlig. Men selv om våpenlovene blir strengere, så vil
kriminelle fortsatt drepe. At det blir strengere og vanskeligere å få tak i
våpen vil ikke stoppe kriminelle, fordi kriminelle vil drepe selv om det blir
vanskeligere å få tak i våpen. Det er for eksempel er stort marked for
uregistrerte våpen som ikke vil bli berørt av lovverket. Narkotiske stoffer er
forbudt, men det kan likevel være lett å få tak i, og det samme gjelder for
våpen.

Her i
Norge skal ikke politi bære våpen med mindre det er noen større trussel enn
vanlig. Sånn er det ikke i USA. Her går politiet rundt med synlig våpen og det
kan føre til en slags våpenkappløp. Hvis noen politiet møter drar fram et våpen
eller noe truende, så drar politiet opp våpenet med en gang og retter det mot den
som truer. Dermed blir det veldig lett å avfyre skudd. Og når politiet bærer
våpen, kan kriminelle føle seg truet eller føle at de må ha en eller annen form
for beskyttelse for at de skal være på lik linje med politiet hvis det skjer
noe. Så kanskje det hadde vært bedre om politiet ikke hadde hatt våpen så lett
tilgjengelig, men det er en annen sak.

Noe
som taler mot våpenkappløp-teorien er byen Kennesaw i USA. Der har de gått i helt
motsatt retning. Der ble det påbudt å ha våpen, og da sank
kriminalitetsstatistikken som en stein, for ingen tør å rane hverandre når de
vet at de andre har våpen.

Mange i
USA føler at de må ha våpen for å beskytte seg. Og det kan være lurt i visse
tilfeller. Det er derfor mange har våpen i kommoden ved siden av senga si, for
å beskytte seg mot uvedkommende og eventuelle dyr. Men, hvis man først drar et
våpen kan det fort utvikle seg til mer enn det man selv vil. I tillegg er våpen
en del av USA sin kultur, og det stammer sannsynligvis tilbake til «ville
vesten», da immigranter fra Europa la under seg land og sloss mot de som bodde
der fra før. Det var lovløse tilstander også mellom grupper av immigranter.

En
ulempe med å ha våpen liggende lett tilgjengelig er også at sjansen for å begå
selvmord er større. Forskning fra Harvard viser at sammenhengen mellom
tilgangen på skytevåpen og tall på selvmord er sterkere enn tilgangen på
skytevåpen og tall på skytedrap. Det betyr tilgang på våpen fører til flere
selvmord enn mord. Forskning viser også at hvis man først forsøker å begå
selvmord, er det større sannsynlighet for faktisk å dø hvis man bruker våpen enn
ved andre metoder. På Aftenposten.no står det at «11.208 mennesker ble drept, mens hele 21.175 amerikanere begikk
selvmord med et skytevåpen» i 2013. I tillegg til disse dødsfallene er det
også over tusen som blir drept ved uhell eller av politiet. Kanskje hadde det
blitt bedre om tilgangen på våpen var begrenset?

Ved å
se på fakta og synspunkter for og imot innstramming av våpenlovene i USA ser
man at det er flere gode argumenter for begge sidene. Jeg mener likevel at
argumentene for begrensing av tilgang på våpen er mest tungtveiende og
sannsynlige, og dermed at det hadde vært lurt for USA å begrense tilgangen. En
ting er vi alle forhåpentligvis enige om, og det er at vi må prøve å få en
utvikling som resulterer i færre drap. Kanskje løsningen til dette er å gi alle
våpen, som i Kennesaw, og dermed la alle være redde for alle? Eller kanskje bør
USA se på hvordan andre land rundt i verden har det. Kanskje bør statistikken
på drap med våpen per million innbyggere og våpen per innbygger få amerikanere
til å tenke seg om. Jeg tror at om tilgangen på skytevåpen blir begrenset, vil
færre ta sitt eget og andres liv.

 

Categories: Canada

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out