Uttrycket hur kommer ser framtida samhälle ut, vilka

Published by admin on

Uttrycket
“genteknik” är namnet på alla tekniker som modifierar eller
“omarbetningar” de gener som finns i cellerna hos alla levande
organismer, vilka är koderna som bär och transporterar kemisk information som
bestämmer organismens egenskaper, oavsett om det är mänskligt, djur eller
växter. Syftet med ändringen är främst att ge fördelar, men ibland det finns
nackdelar för detta, tycker jag.

Generellt man kan säga
att genteknik eller genetisk modifiering är en direkt manipulation av
organismens genetiska material på ett sätt som normalt inte sker under normala
förhållanden och bygger på användningen av DNA. Varje organism som produceras
med denna teknik anses vara en genetiskt modifierad organism, med andra ord är
genteknik ” Denna höga precisionsteknik som behandlar gener, vare sig
människan, djuret eller till och med växten, även de mikroorganismerna “,
När det gäller människor genteknik är en typ av genterapi som huvudsakligen
beror på uteslutande av defekta eller oönskade gener hos en person och ersätter
dem med andra önskvärda eller bättre kända versioner, det som hände i filmen
“Gattaca” som visades år 1997, som pratade om mänsklig styrka och som
fokuserad mer om hur kommer ser framtida samhälle ut, vilka speciella gener
kommer man och behöva mest och hur de påverkar vårt liv, filmens hjälte är en
ung man som har en dröm att gå upp i rymden men samhället i framtiden klassificerar
honom som en person som inte har den genetiska kvaliteterna som kvalificerar
honom att vara en av de personalen som kommer upp i rymden, och med hjälp av
den genteknik kunde han att få de bättre genetiska egenskaper från en stark
person som har blivit en förlamad av en bilolycka, och på grund av detta kunde
han att uppnå sin dröm, NASA-forskare valde den filmen som mest exakta science
fictionfilmen i sin historia, Ibland det är rätt att utesluter gener som bär
sjukdomar och ersätter dem med friska gener, särskilt om det finns arveliga
sjukdomar i familjen och förlederna vill inte överföring av sjukdomar till sina
barn.

I den här tiden finns
det storföretag som skapar egna växter, och de tar patent på, jag tycker att inget
företag eller forskare kan uppfinna ett nytt patent eller en ny anläggning för
att få patent. Det måste finnas vissa förutsättningar och det måste vara en
allmän fördel med denna uppfinning, en av dessa villkor är ” Man kan inte få patent
på uppfinningar om det strider mot “allmän ordning eller goda seder”. Inom
biotekniken kan det till exempel röra sig om kloning av människor, förändringar
av arvsmassan i mänskliga könsceller, användning av mänskliga embryon för industriella
eller kommersiella ändamål och förändringar av arvsmassan hos djur som kan
förorsaka dem lidande utan att det ger påtagliga fördelar för människa eller
djur”, det finns mer villkor och man kan läsa mer om det på sidan https://genteknik.nu/vad-kan-och-vad-kan-inte-patenteras.
/

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Svenska polisens
tycker att registrera alla innevånares DNA som finns i Sverige, och jag tycker
att registrera mina genetiska koder, för att det är bra idé som kan hjälpa
myndigheterna att lösa brott genom att analysera alla bevis i brottsplatsen,
och med hjälp av analysera DNA koderna kan polisen kommer fram till den
personen som har gjort brotten, eller om personen utsätts för en olycka eller
brand, då kan de poliserna eller myndigheterna identifiera personen genom att analysera
sitt DNA som har redan registrerat hos de.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out