U komt uit deze persoonlijkheidsvragenlijst naar voren als iemand die waarde hecht aan de maatschappelijke status van uw werk. Carrière maken vindt u belangrijk en u vindt het prettig aanzien te genieten, zonder daar alles voor opzij te willen zetten. Daarnaast blijkt dat u graag een bepalende rol speelt in groepen. U neemt vaak de leiding op zich en beschikt over overtuigingskracht. U kunt dan ook beslissingen voor de groep nemen. U kunt daarin dominant zijn. Verder komt naar voren dat u zeer competitief bent. U wilt uitblinken in wat u doet. Het geeft u veel voldoening betere resultaten te halen dan anderen. Daar zult u ook veel willen doen. Wanneer u minder presteert dan anderen kunt u daar echt van uit uw humeur raken. Anderen kunnen u als streber ervaren. Tot slot kunnen we zeggen dat u graag in het middelpunt van de belangstelling staat. U kunt zeer prominent en opvallend aanwezig zijn. Presentaties en het leiden van een vergadering trekt u van nature naar zich toe. Anderen kunnen u daarin minder bescheiden vinden.SociabiliteitOver het algemeen hebt u veel behoefte aan contact met anderen: u heeft graag veel mensen om u heen. Ook gaat u graag naar plekken waar veel mensen zijn. U vindt het leuk om contact te leggen. U vindt het niet prettig om alleen te zijn. Bij anderen voelt u zich ontspannen en zelfverzekerd. U heeft er geen moeite mee om onbekenden aan te spreken. Nieuwe sociale situaties vindt u op een prettige manier spannend. Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat u open bent.U praat openlijk over uw gevoelens en ervaringen enheeft er geen moeite mee zich kwetsbaar op te stellen.Anderen zullen u als openhartig ervaren. Wat betreft het vertrouwen dat u heeft in anderen kunnen we zeggen dat u noch wantrouwend noch goedgelovig bent. In principe gaat u uit van de goede bedoelingen van mensen, maar wilt u wel weten wat voor vlees u in de kuip heeft.Uw uitgangspunt is als het ware neutraal. Qua hartelijkheid kunnen we zeggen dat u opgewekt en vrolijk overkomt. U heeft een uiterst vriendelijke, toeschietelijke en warme uitstraling. Mensen zullen u als positief en goedgehumeurd ervaren, al kunnen sommigen dat wat overdreven vinden. Als laatste kunnen we zeggen dat u uitermate zorgzaam en betrokken bent. U bent sterk gericht op het helpen van anderen. U bent sensitief en kunt intens meeleven met anderen. Uw inzet voor anderen kan ten koste gaan van uw eigen grenzen en balans.GedrevenheidQua energie scoort u in vergelijking met anderen bovengemiddeld. Uwerkt in een vlot tempo door en kunt verschillende dingentegelijkdoen.Extra werk pakt u regelmatig aan om niet stil te hoeven zitten.Op rustige momenten kunt u hetoverigens ook wel eens kalmer aan doen. Verder blijkt dat u een grote persoonlijke ambitie heeft. U vindt het leuk om te leren en om steeds meer te kunnen en te weten. U vindt het belangrijk om uzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. U wilt op uw werk heel graag uitdagende doelen bereiken en beter presteren. Daarnaast beschikt u over doorzettingsvermogen. U zet zich in om afspraken na te komen, ook bij tegenslag en minder plezierig werk. U bent daarmee betrouwbaar te noemen. Verplichtingen neemt u graag op zich. Verder kunnen we zeggen dat u zich gemakkelijk weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden. U onderneemt graag iets onbekends. U vindt het leuk om in onalledaagse situaties terecht te komen. U ervaart verandering als een plezierige uitdaging. U bent iemand met ideeën.U komt regelmatig met creatievedenkwijzen of oplossingen. U weet vaak iets te verzinnen enbeschouwt uzelf als vindingrijk. Als laatste komt naar voren dat u minder onafhankelijk bent. U vindt het prettig te weten wat van u verwacht wordt. U vindt het daarbij prima om te overleggen over uw werkwijze en accepteert dat anderen beslissen hoe uw werkt. Dat geeft wel grenzen aan uw zelfstandigheid.StructuurAllereerst valt op dat u ordelijk en gestructureerd bent. U brengt structuur aan in uw werkzaamheden, daar besteedt u ook tijd aan. U bent geneigd uw spullen op te ruimen. Uw werk is toegankelijk voor anderen. Wat betreft nauwkeurigheid kunnen we zeggen dat u redelijk nauwkeurig werkt. U heeftvoldoende oog voor detail waardoor u minder geneigd bent slordigheidsfouten te maken. Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat u behoefte heeft aan enige afwisseling. Regelmaat of vastigheid interesseren u minder en u hoeft niet zo nodig een vast takenpakket te hebben. Verder komt naar voren dat u gemiddeld autoriteitsgevoelig bent en respect heeft voor gezag. U zult zich in het algemeen aan passen aan de groep tenzij u redenen ziet er van af te wijken. Opdrachten van uw leidinggevende bent u geneigd uit te voeren, maar u hecht er wel aan te begrijpen waarom dat nodig is. Tot slot valt op dat u snel beslissingen neemt, ook zonder tijdsdruk. U houdt ervan knopen door te hakken.U bent bereid risico’s te nemen. U bent spontaan te noemen, maar soms ook impulsief en onvoorzichtig.StabiliteitUit de vragen blijkt dat u over zelfvertrouwen beschikt. U bent tevreden met uzelf en kunt uw eigen kwaliteiten en vaardigheden waarderen. Er zijn ook zaken die u minder positief aan uzelf vindt, maar u staat daar niet voortdurend bij stil. Daarnaast kunnen we zeggen dat u de toekomst rooskleurig inziet. U bent optimistisch gestemd. U heeft oog voor de positieve kanten, ook vanminder prettige situaties. U gaat er vanuit dat anderen het beste met u voor hebben. U bent niet geneigd om zich snel te ergeren aan het gedrag en fouten van anderen.U bent doorgaans tolerant en geduldig. Kritiek kunt u zich persoonlijk aantrekken. Het valt u wel eens lastig om nuchter te reageren op tegenslagen. Hoewel u zich er even wat minder prettig bij voelt en even uit uw evenwicht gebracht kunt zijn, bent u wel in staat om redelijk vlot te herstellen na een negatieve ervaring.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out