The deze maatregelen niet genoeg om de economische

Published by admin on

The Great Depression gebeurde toen Herbert Hoover president was en hij nam verschillende maatregelen om het land uit de economische depressie te halen. Hij probeerde met verschillende oplossingen maar geen enkele van hun lukte. Ten eerste probeerde hij met “monitary” beleid voor het aflossen van schulden. Dat bestond uit dat de mogelijkheid voor het betalen van schulden van de landen met goudstukken werden afgeschaft. Dit bracht met zich mee dat de landen hun schulden met valuta moesten aflossen. De ontvangsten van gelden in plaats van goudstukken konden snel in het economie van Amerika terug worden geïnvesteerd. De Amerikaanse banken wilden het niet afschaffen, het gevolg hiervan was dat er een stilte in de wereldeconomie kwam en zorgde voor geen enkele economische groei.6 Ten tweede had Hoover de gedachte om het probleem te minimaliseren moest de overheid mee helpen door het nemen van de volgende maatregelen: · Hij nodigde verschillende grote ondernemers uit zoals Henry Ford van Ford motors, Alfred Sloan van General motors en Pierre Dupont van Dupont chemicals bij The White House om samen te discussiëren dat de lonen niet meer zullen dalen en om het ontslaan van arbeiders te verminderen. Daar tegenover heeft president Hoover hun belooft dat de werknemers niet zullen staken en ook niet voor loonverhoging zullen vragen; · De landbouw productie te verhogen; · President Hoover zorgde voor een stijging van de belasting percentage van de top hoogste inkomen van 25 % naar 63%; · Hij probeerde toestemming te krijgen om meer verbouwingen te doen voor de infrastructuur. Het resultaat hiervan was dat er 140 miljoen dollars besteed was voor het betalen voor het bouwen infrastructuur zoals The `Hoover dam, waarbij meer mensen aan het werk konden gaan. Toch waren deze maatregelen niet genoeg om de economische crisis van 1929 tot 1931 op de goedde pad te zetten. Het totale percentage van de bemoeienis van de overheid was 3% van de totale economie, dit is duidelijk een te kleine invloed om een grote verschil te maken, tegenwoordig is de invloed van de overheid 20 %. Hij verwachtte dat de privé bedrijven zelf genoeg zouden doen om de economie te stimuleren. De mensen hadden geen geld om in de bedrijven te investeren en ook door de “Tight money policy” die de FED introduceerde. Dus aan het einde van 1931 was het economie nog sterker aan het dalen, gevolg hiervan was dat de lonen daalden en werkloosheid in 1932 steeg van 3.2 %in 1929 naar 23.6 %.7 De enige actie die hij eigenlijk moest ondernemen om de economie te stimuleren was door vraag en aanbod zelf tot de goedde stand te komen. Het proces zal hierdoor sneller hebben gebeurd. Na President Hover kwam President Franklin Roosevelt (fig **)in maart 1933. In zijn campagne voor de verkiezingen was zijn hoogte punt dat hij de Amerikaanse volk uit de economische depressie zal halen. In zijn dankwoord bij het feest van zijn partij voor zijn nominatie tot president zei hij “I pledge you, I pledge myself , to a new deal for the American people ” en zo kwam de term New deal als doel om de Amerikaanse volk uit The Great Depression te halen. The New Deal, zorgde voor nieuwe federale overheidsprogramma die als doel hadden om hulp te brengen aan het volk, het reguleren van de industrie en het zorgen voor de groei van de economie. Dus het land uit de depressie te halen en ervoor zorgen dat het ook niet in de toekomst weer plaats neemt. The New Deal bestaat uit de drie “R” 1. Relief voor de werklozen 2. Recovery van de economie door federale uitgaven en het scheppen van banen 3. Reform van kapitalisme, door middel van regelgeving en het opzetten van nieuwe sociale welzijnsprogramma’s8 Roosevelt’s New Deal breidde de omvang van de federale regering aanzienlijk uit, en daarmee een fundamenteel hervormde Amerikaanse politieke cultuur rond het principe dat de overheid verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers. Zoals een historicus het stelde: “Vóór de jaren dertig draaide het nationale politieke debat vaak rond de vraag of de federale overheid in de economie moest ingrijpen. Na de New Deal rustte het debat over de manier waarop het zou moeten ingrijpen.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out