Medicatie speeksel en daarmee de pH verlaagt. Hierdoor

Published by admin on

Medicatie

Bepaalde
medicijnen kunnen er ook voor zorgen dat de tandkleur verandert. Tetracyclinen,
zoals doxycycline en minocycline, zijn voorbeelden hiervan die permanente
tandverkleuring kunnen veroorzaken. Tetracycline is een medicijn dat gebruikt
wordt om ontstekingen te verhelpen, omdat dit geneesmiddel een remmend effect
heeft op de groei van bacteriën. Voor de mond wordt dit vaak gebruikt om aften,
blaasjes in de binnenkant van de mond, te verhelpen. De verkleuring die
ontstaat, komt door de vorming van een tetracycline-calciumorthofosfaat complex
wat zich hecht aan de tanden en kiezen. De verkleuring kan variëren van geel/groen
tot grijs/bruin. Gelukkig speelt deze bijwerking alleen een rol bij gebruik
tijdens de ontwikkeling van de tanden, dus tot een leeftijd van ongeveer acht
jaar. Na deze leeftijd zal de verkleuring verdwijnen wanneer het medicijn niet
meer ingenomen wordt. Ook kan een overmatig gebruik van fluoride
gebitsverkleuring veroorzaken, het verschijnsel genaamd fluorose. Fluoride
wordt gebruikt ter versterking van het gebit en moet zo cariës voorkomen.
Fluoride is daarom een belangrijk ingrediënt in mondspoeling en tandpasta.
Fluorose is net als bij het vorige medicijn blijvend onder een leeftijd van circa
acht jaar. Bij deze verkleuring ontstaan witte of bruine doffe vlekjes op het
gebit. Ook bij medicatie zijn er meer voorbeelden van veroorzakers van
tandverkleuring, maar deze zijn ook niet van belang om allemaal op te noemen.

Voedingsmiddelen

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sommige
voedingsmiddelen kunnen verkleuring van het gebit veroorzaken. Zo is algemeen
bekend dat roken gebitsverkleuring veroorzaakt. Dit komt omdat de teer die in
tabak zit, oplost in het speeksel en daarmee de pH verlaagt. Hierdoor slaat de
teer neer in groeven, blootliggend tandbeen en kleine scheurtjes in het
glazuur. Ook kunnen dranken zoals wijn en thee gebitsverkleuring veroorzaken; deze
dranken bevatten namelijk polyfenolen. Deze stoffen kunnen zich direct aan het
tandoppervlak binden door ionbindingen te vormen en ook dringen deze stoffen
door in kleine scheurtjes in het glazuur. De ontstane tandverkleuring varieert
van bruin tot zwart. Er zijn ook voedingsmiddelen die het gebit tijdelijk
verkleuren, zoals kersen. Na het eten van kersen zijn de lippen en de tanden
vaak rood gekleurd.

Cariës

Cariës is
algemeen bekend als gaatjes. Cariës veroorzaakt in een vroeg stadium een witte
vlek en zal later een bruine of zelfs een zwarte vlek veroorzaken. Dit ontstaat
doordat bacteriën in de mond zuren gaan vormen en daarmee het materiaal van de
tand oplossen. Daarbij spelen een grote suiker-inname, een tekort aan fluor en
een slechte mondhygiëne ook een grote rol. Hoe langer de zuren het materiaal
van de tand oplossen, des te meer de cariës zich uitbreidt over het element.
Wanneer de cariës diep in het element gekomen is, kan het in aanraking met de
zenuwen in de pulpakamer komen en dit veroorzaakt kiespijn. 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out