Het oorlog in Marokko tussen de Spanjaarden

Published by admin on

Hetboek begon met de echtgebeurde Rif oorlog in Marokko tussen de Spanjaarden ende Riffijnen, waarbij er over meerdere Spaanse soldaten werd verteld vanaf eenauctoriaal perspectief (het hele boek is dat zo).  Je zou het boek kunnen verdelen in 5 delen, dehoofdpersoon daarvan is de Spaanse kapitein Augusto Santamaría, die ook in hetvervolg van het verhaal van dichtbij wordt gevolgd. Aan het begin van hetverhaal zou je nog denken dat Santamaría niet de enige hoofdpersoon is omdat deeerste 20 bladzijde hevig ook over 2 andere soldaten verteld wordt, maar dieuiteindelijk sterven. In het begin van het boek zie je ook delen van brieven endagboeken van de 3 soldaten, die worden dan ook zodra ze sterven niet meeropgebracht.

Behalve dan ook die van Santamaría, die het tot het eind van hetverhaal overleeft. Voordat het verhaal van Santamaría in Marokko overgaat naar Santamaríain Madrid wordt er eerst nog een introductie gegeven over het leven van eennieuw belangrijk personage: Ignacio Ubrique. In het tweede deel gaat het overde moord op een van Ubriques vrienden, maar ook een belangrijke officier in hetleger Francesc Cartoux, hij was vermoord in een boordeel. Santamaría die deoorlog heeft overleeft maar met wel nog een verwonding op zijn been isovergeplaatst naar een politiebureau in Madrid. Waar hij dan ook alsrechercheur wordt aangewezen om de moord op te lossen. De man die vermoord was,was ook lid van een groep die de toenmalig koning wilde afzetten zodat er eendemocratie kon zijn.

Hij had dus een belangrijk dagboek mee naar dat bordeelmeegenomen en die wilde de moordenaar dus hebben. Alleen het hoertje waarmeeCartoux zich mee bevond had dat boek gestolen om dat ze dacht dat er misschienwaardevolle informatie in zat. Het probleem was da ook dat zij niet kon lezen,dus is ze ermee gegaan naar de rechercheur van de politie om het persoonlijk teoverhandigen. Toen ze er eenmaal was raakte ze in paniek en bedacht ze zichzelfalleen ze was al in het huis en Helena, de vrouw van Santamaría zocht eendienstmeisje. Dus deed ze zich voor als een van de dienstmeisjes die laterzouden komen en uiteindelijk is ze ook hun dienstmeisje gebleven.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het derde envierde deel gaat over in de eerste instantie compleet on-gerelateerde dingendan de eerste 2 delen. Over een man die gechanteerd wordt door een vrouw diezichzelf de heks noemt. In het allerlaatste deel komen alle deelverhalen bijelkaar en wordt alles duidelijk.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out