Het dagen drijven ze het Spaanse leger nagenoeg

Published by admin on

Het boek begon met de echtgebeurde Rif oorlog in Marokko tussen de
Spanjaarden en de Riffijnen, waarbij er over meerdere Spaanse soldaten werd
verteld vanaf een auctoriaal perspectief (het hele boek is dat zo).  Hoofdpersoon in het eerste deel is de Spaanse
officier Augusto Santamaría, die ook in het vervolg van het verhaal van
dichtbij wordt gevolgd. Zijn memoires en brieven zijn door het hele boek heen
geweven. Na een intermezzo over de levenswandel van de republikeinse politicus
Ignacio Ubrique, gaat het in deel twee over de nasleep van de moord op een
vriend van Ubrique in een Madrileens bordeel. Santamaría, die inmiddels in
Madrid bij de politie werkt, moet de zaak onderzoeken. Er blijkt een
dagboek met belastende gegevens te zijn, dat in handen is van het hoertje
Esperanza en dat het hele boek door een belangrijke rol blijft spelen. Deel
drie gaat over chantage, seks, ontvoering van jonge kinderen en zwarte magie;
pas helemaal aan het eind van dit deel wordt duidelijk wat het verband is met
de rest van het boek. Het vierde deel is het vervolg op deel twee. Santamaría
komt erachter wie de moordenaar is, maar op hetzelfde moment wordt hij
gedwarsboomd: hij wordt aangeklaagd vanwege zijn rol in de strijd in Marokko
(uit deel 1). Intussen wordt er een staatsgreep voorbereid. In het laatste deel
komen alle lijnen samen.

De titel geeft al erg de spanning aan die in het verhaal
zit.

 

Vertelde
tijd

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het boek vindt plaats in de jaren
20-30. Dit effectueert het verhaal doordat het in de oorlog afspeelt tussen
Spanje en de Riffijnen.

Verteltijd

Het boek is in vele delen gesplitst, erg lang (600 bladzijden) en je bent
daarmee dus ook wel aardig lang mee bezig met het lezen.

 

Het verhaal speelt zich in het
eerste deel af in het noorden van Afrika (Marokko), het rest van het verhaal in
Spanje (Madrid/ Barcelona), dit alles tijdens de echtgebeurde Rifoorlog in
Marokko en de burgeroorlog in Spanje

 

1.     
In het
Rifgebergte komen Marokkaanse Berbers in opstand tegen de Spaanse bezetters.

2.     
In een
kwestie van dagen drijven ze het Spaanse leger nagenoeg in zee, een waar
bloedbad aanrichtend.

3.     
Als
een van de weinigen weet de jonge kapitein Augusto Santamaría te ontsnappen.

4.     
Ternauwernood
overleeft hij zijn verwondingen, maar hij raakt blijvend invalide en kan niet
meer terugkeren naar het leger. Hij wordt aangesteld als commissaris bij de
Madrileense veiligheidsdienst.

 

Spanje is bevolkt door conservatieven, liberalen, anarchisten, communisten,
socialisten, katholieken, industriëlen, arbeiders en militairen die met elkaar
en in verschillende allianties een ingewikkeld en gewelddadig spel om de macht
spelen.

 

Augusto
Santamaría de Valle, Hoofdpersoon (1e
deel officier, rest van het verhaal rechercheur bij de Madrileense politie in
Madrid.

Helena, Vrouw van de hoofdpersoon.

Esperanza, Huismeisje van Santamaría.

Francesc
Cartoux, Vriend van Ubrique
die vermoord is.

 

Het
boeiendst zijn de meer persoonlijke stukken over Helena, de vrouw van
Santamaría, die met een in Marokko gelegerde maar om het leven gekomen soldaat
zou gaan trouwen. Ook de lotgevallen van het hoertje Esperanza dat eerder met
de vermoorde Cartoux in bed lag en later het dienstmeisje in het gezin van
Helena en Santamaría wordt, geven lucht aan het verhaal. Levend en tot de
verbeelding sprekend wordt het echter nooit.

 

Ignacio Ubrique,
Politicus.

Cecilia,
Prostituee die Esperanza chanteert.
Serafin Maragall

Borja, Moordenaar.

Andres, Priester van de kerk in Barcelona en de broer van Borja.

 

Het boek wordt vanaf een auctoriaal perspectief verteld. Hij
onthoudt ook graag informatie aan de lezer, zoals de namen van personen over
wie Santamaría als chef van de veiligheidsdienst graag meer wil weten. Ook de
moordenaar van Cartoux blijft lang verborgen voor de lezer. Behalve uit de
memoires van Santamaría krijgt die ook informatie uit krantenberichten.

 

Het thema is macht. Door het hele boek heen gaat het om
machinaties rond de macht. Leger, kerk en politiek draaien om elkaar heen om
verzekerd te zijn van de macht. Bondgenootschappen wisselen elkaar af. Chantage
wordt niet geschuwd. Politieke en persoonlijke tegenstellingen lopen dwars door
elkaar heen. Helaas worden al die verwikkelingen te veel. Na verloop van tijd
gaan de intriges op elkaar lijken. Temeer daar de stijl erg vlak is, zoals
blijkt uit zinnen waarin iemand zijn conflicterende emoties wegdrukt.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out