Er zijn verschillende mineralen die voorkomen in sportdrankjes om de prestaties van de sporter te verhogen. Hier volgen de 5 belangrijkste mineralen:
– IJzer wordt vooral gebruikt bij de opbouw van rode bloedcellen. In de rode bloedcel-len bevindt zich hemoglobine dat gebonden is aan een ijzeratoom. De hemoglobine in de rode bloedcellen vervoert voornamelijk zuurstof en koolstofdioxide. De opbouw van hemoglobine en rode bloedcellen wordt geregeld door het hormoon EPO. Wan-neer dit hormoon vrijkomt zorgt het voor een verhoogde productie van rode bloedcel-len. Bij deze opbouw is dus ook ijzer nodig. Dit ijzer kan je aanvullen door het ijzer in sportdrankjes. Een tekort aan ijzer kan leiden tot anemie, een tekort aan hemoglobine in bloedcellen, wat ernstige gevolgen kan hebben.
– Kalium en natrium regelen allerlei processen in het lichaam. Door een zogenaamde natrium-kaliumpomp kan glucose met behulp van ATP van binnen een cel, naar de buitenkant getransporteerd worden en andersom. Wanneer het lichaam in rust verkeert, wordt de natrium-kaliumpomp gebruikt voor onder andere het transport van ionen en glucose. Verder spelen natrium en kalium een belangrijke rol bij de resorptie van water. In de nieren wordt namelijk eerst een heleboel water gebruikt voor de vorming van voorurine, daarna wordt deze voorurine door de nieren geleid. Hiervandaan wordt water geresorbeerd zodat maar een klein percentage aan voorurine tot urine wordt gemaakt, en de waterbalans in het lichaam zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Verder zijn kalium en natrium nog belangrijk bij het voorkomen van kramp.
– Calcium is een zeer belangrijke stof voor de opbouw van botten en tanden. Botten en tanden bestaan voor het grootste deel uit calcium. Calcium zet ook aan tot het samentrekken van spieren, zoals in de deelvraag ‘Wat is de bouw en werking van de spieren?’ besproken is. Ook kan calcium zorgen voor het in werking stellen van bepaalde enzymen.
– Fosfor is net als calcium nodig bij de opbouw van botten en tanden. Ook speelt het een belangrijke rol bij het vrijmaken van energie. In dit lange proces komt een deelproces voor dat de ‘oxidatieve fosforylering’ heet. Bij dit proces is fosfor speciaal betrokken om de elektronen vrij te krijgen uit de NADH,H+ en FADH2.
– Voor de opbouw van botten en tanden is magnesium als stof zeer belangrijk, net als fosfor en calcium. Ook heeft magnesium nog een paar andere belangrijke functies. Het is in staat een aantal enzymen te activeren. Magnesium wordt gebruikt bij de omzetting van

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out