Den del liv tapt i denne kampen om

Published by admin on

Den store og blodige krigen var nå over. Kveld den 7.mai
1945 tok alt seg mot slutt, WWII var over. Norge var i tysk okkupasjon i hele 5
år. En dag senere (8 mai 1945) så ble Norge nokk en gang fri igjen.

Etterkrigstiden er tidsperioden etter den store krigen alle
ville ha slutt på. Mange land i Nord-Amerika og Europa opplevde noe sterkt inne
på landet. De opplevde store endringer økonomisk, politisk og kulturell etter
1945.

Tyskland angrep Norge under den andre verdenskrig og det var
den 9. april 1940 på en tirsdag. Angrepet Tyskland utførte på Norge var en av
de første i historien som angriper et land ved hjelp av sjø og landangrep under
en stor tysk kommando.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Angrepet Tyskland gjorde mot Norge kom uforventet og det var
overraskende. De hadde ikke gitt noen krigserklæring til Norge så de angrep
Norge om natta mellom den 8 og 9 april 1940. De angrep ikke bare fra en side
men fra nesten alle sider i Norge. De angrep fra Bergen, Arendal, Oslo/Moss,
Trondheim. De tokk ikke bare over sjø, men de tok også over flyplasser som for
eksempel Fornebu. Båten «Blucher» ble oppdaget av kystforsvaret. Det ble sendt
meldinger om at krigsskip nærmer seg Oscarborg festning og da tok militæret
grep når skipet nærmet seg Drøbak. Norge tok ned Tyskland på forskjellige måter
når Tyskland angrep Norge. Det var en strategi å få dem så langt inn i landet
fordi det er veldig smalt der og enklere å ta skipet ned. «Blucher» ble truffet
av kanoner og senere av store torpedoer, torpedoer ville senke og ta del av
tyskerne som nærmet seg Oslo nærmere. Det ble en del liv tapt i denne kampen om
å senke skipet, det var over 1200 liv som gikk fortapt.  

Konsekvensene kunne ha vært store hvis norske styrker ikke
skulle ha tatt de ned. Målet til tyskerne var å ta kongen til fange, tvinge
kongen for en enkel og rask kapitulasjon. Det gikk ikke etter planen til
tyskerne. Hvis militæret ikke skulle ha stoppet skipet så skulle tyskerne være
et steg nærmere for å ta kongefamilien. Men ettersom de hadde senket skipet så
kunne kongefamilien bruke sin tid for å komme seg til sikkerhet.  

Kong Håkon møtte Curt Brauer som var Tysklands sendemann. Det
var den 10 april de møtte. Han hadde noen forespørsler til kongen, en av dem
var at Nygaardsvold skulle gå av og at kongen skal utnevne en ny regjerning inn
som kan styre landet. Nygaardsvold hadde tidligere sagt at han nekter å trekke
seg/kapitulere. Curt Bräuer ville at kongen skulle ha Vidkuns Quislings
regjerning inne siden Quisling var på tyskernes side den tid men var Nordmann. Han
ville ikke bli enig med kravene de stilte og ville heller ikke at quisling
skulle bli statsminister i Norge. Men han erklærte at regjeringen sto fritt til
å bestemme om hva de skal gjøre men de hadde et klart svar fra kongen, NEI. Regjerningen
tenkte ikke videre om å gå av, de innså at ordet var på tronen og det var en «NEI»
og regjerningen forholdte seg til det. Tyskland svarte med ødeleggelser i Norge.
 

Kongen og regjeringen ga fullmakt til Elverum om å styre
landet så lenge krigen varte. Det er en kontrakt som heter «Elverums fullmakten».
Det gikk ut på at Elverum hadde makten fra og med kongen ga fullmakt. Kong
Haakon og norges regjering rømte til en hitte i Balsfjord. Der kunne de trygt
oppholde seg, de gjorde det for å slippe å bli bombet. Noen store byer var
allerede bombet som Molde og Elverum.

Tyskland kapitulerte 8.mai 1945. Alle kom frem offentlig og
Norge var fri igjen. Tyskland hadde trukket seg tilbake. Kong Haakon og Kronprinsesse
Martha kom frem med alle de andre. 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out