Är unga och makthavarna (SOU 2002:27:246). I en

Published by admin on

Är språk lika med makt?

 

Inledning

Språk är den viktigaste identitetsskapande faktorn och makt är något som
är flytande och självverkande som finns överallt i vårt samhälle. Hos politiker
är språkets behärskning en grundsats för att lyckas och idag kan makt tas bara
med fredlig utväg utan våld genom språket. Maktspråk kan användas i både
formella och informella sammanhang, den formella sammanhang är när någon har
som position som chef och den andra är informellare sammanhangen är exakt som
det låter det finns inte någon utsedd chef. Informell makt kan en person få av
många olika anledningar ett exempel är genom sin starka personlighet  eller kompetens och kunskap ibland tillochmed
fysisk styrka. När det handlar om kunskapssökande handlar lika mycket om
vetande som om makt men däremot makt har bara ett enda mål, och det är mer makt
för vilket pris som helt. Jag kan visa min maktposition genom att välja att
tala mitt eget språk.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

När pratar om språkförändringar efter 1900-
talet så har det blivit att det offentliga språket mindre uppenbart förknippat
med makt och dialekterna har trängts tillbaka ytterligare. Den politiska språk
så är det svårt att förstår bland oss ungdomar och drygt 85 % av Svenskarna
känner sig samma sak och detta gör att det skapas ett avstånd mellan de unga
och makthavarna (SOU 2002:27:246). I en intervju med svenska Dagbladet förklarar Ulla -Britt hur den
språkliga aspekten kan påverka vårt samhälle när det gäller ekonomiskt,
politisk och socialt. Ett exempel är om en grupp förortsungdomar tar sig upp i
samhället kommer deras språk sprida sig till resten av samhället, i detta fall
har vi förortsslangen eller ett annat fall är hur den Engelska kulturen
påverkat nästan alla länder och detta fenomen är inte något nytt. Franska var
1700- talet motsvarighet till engelskan idag och ett absolut måste för en
person som hörde till den bildade överklassen. För trots att engelskan är så
viktig för oss idag har vi nog ändå svårt att tänka oss att en nutida svensk
kung eller statsminister skulle yttra sina sista ord på engelska. Ett exempel
när hip-hop musiken kom till Sverige fick vi samtidigt ordet hiphop i språket
och det här handla om allt från påtagliga saker till politiska idéer eller nya
musikgrupper och idag vet vi att det mest inflytelserika främmande språket i
Sverige idag är engelskan.

Att kunna anpassa sitt språk på bästa tänkbar
sätt kan man påverka andra, visa våra känslor, skapa kontakt med andra
tillochmed avslöja vem jag är. Exempel är när man pratar med litet barn det är
inte så smart att använda det avancerade språk som du pratar med äldre.

Vi ska inte glömma heller hur engelskan har
blivit mycket tyngre t.ex. högre utbildning eller forskning man läser eller
skriver mest på engelskan och detta gör att engelskan får stark ställning som
undervisningsspråk. En annan sak som jag lägger märke till är klasstillhörighet
och vilken social rang man har om man inte använder välvårdat språk. Ett
exempel är om man inte använder ett ovårdat språk är man inte tillräckligt
framgångsrik säljare och man får ingen positivt inflytande hos personer. Jag
tycker det är fullständigt att man kan umgås med den klass man vill, både
yrkesmässig och privat utan att bli utfryst av någon annan. Som slutsats kan
man säga att språk spelar en otrolig roll i våra liv. Den har en stor betydelse
i vårt samhälle, våra relationer med andra, arbetslivet och sociala umgänget.

Referenslista

http://spraktidningen.se/artiklar/2013/11/makten-gar-till-den-som-kan-spraket

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/vilken-makt-har-ditt-sprak-697313.aspx

 

 

 

 

 

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out