1. på 39 poeng. Men hvorfor får gutter

Published by admin on

1.    
Hvorfor får gutter dårligere
karakterer enn jenter?

Det
å kunne utdanne seg er en av de største utfordringene vi har i samfunnet vårt. I
dag kommer man ikke noe særlig langt uten å ha fullført videregående skole, og
ofte krever man videre utdanning. Skolegang kan være avgjørende for å kunne
skaffe seg en sikker fremtid. På grunn av dette er det stort fokus på at alle
elever skal møte opp på skolen og gjennomføre opplæringen, og det har derfor
har det blitt gjort tiltak som fraværsgrensa på 10% som kom i 2016. Statistikk sentralt
byrås tall fra 2016 viser klart at jentene i gjennomsnitt fikk 43,4 grunnskole
poeng, mens guttenes gjennomsnitt var på 39 poeng. Men hvorfor får gutter
dårligere karakterer enn jenter? Det skal jeg svare på nå.

 

Den
aller viktigeste grunnen kan være modenhet. Dette varierer fra person til
person, og deres personlighet. Men generelt bruker gutter lengre tid på å bli
modne, mens jenter er tidligere modne, vi ser at gutter er mer bråkete og
ukonsentrerte, mens jenter er motiverte som jobber hardt. Ikke bare det men
jenter er mer strukturerte enn gutter. Faktisk ganske mange jenter er allerede strukturerte
siden 8 klasse. men igjen går dette her ut på modenhet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Lærerstanden
kan også være en veldig viktig årsak. Skoler som har et flertall av kvinnelige
lærer kan være med på å danne idealer på en skole. Dette fører til at jenter
får et bedre forhold med lærerne enn det guttene gjør, og på grunn av det vil jenter
bli motivert og prestere bedre på skolen enn gutter. Ulike forskninger har vist
at det er mye mindre forskjell i nasjonale prøver mellom gutter og jenter, enn
det er i standpunktkarakterene som de får. I nasjonale prøver er ikke elevens
kjønn kjent, og dette beviser at jenter er flinkere enn det gutter er som
elever. Dette kan føre til at gutter mister motivasjon og troen på seg selv for
de føler at lærerne behandler dem på en urettferdig måte. Men min personlige
mening er at kjønnet til læreren er ikke med på å bestemme karakterene til
elevene.

 

En
annen årsak er læremetoder. Som vi alle vet er gutter mye mer bråkete og
urolige enn jenter generelt, det vil si at det er vanskelig for dem å sitte
stille på et sted i flere timer og lære. Gutter trenger å lære ved andre
læremetoder som inneholder mye fysisk aktivitet som spill, konkurranser osv. som
gjør at de får frigitt mye av den energien som trengs å bli frigitt. Gutter er
mye flinkere i ting som inneholder bevegelse. Som vi kan se så presterer gutter
gjennomsnittlig bedre enn jenter i gym, mens jenter presterer bedre i alle andre
fag der eleven skal sitte stille i et klasserom. Det er mange som mener at
tekstene som blir gått gjennom av lærere fenger mer oppmerksomhet fra jenter
enn gutter, dette fører til at guttene ikke følger med og lærer, men bruker
tiden sin på noe helt annet, for de mister konsentrasjonen. Dette fører til at
gutter ikke kan kompetansemålene som de skulle ha lært og fører til at de ikke mestrer
i prøvene de har.

 

En
til grunn kan være at jenter har tidligere språk utvikling og de leser bedre
enn gutter. Jenter og gutters ulike leseferdigheter kan være en god grunn som
forklarer kjønnsforskjellene. Men dette er ikke en av de beste grunnene som
forklarer hvorfor gutter får dårligere karakterer enn jenter.

2.
I grunnskolen i dag er en overvekt av lærerne kvinner. Kan flere mannlige
lærere gjøre det lettere for guttene å gjøre det bra på skolen?

 

Det
har vel ikke noe å si om læreren er kvinne eller mann. Kjønn skal ikke ha noe å
si for undervisningen eller at gutter får dårligere resultater enn jenter.
Undervisningen i seg selv har ikke noe med kjønnet til læreren å gjøre, ja
forskjellige lærere lærer vel på forskjellige måter, men samtidig så er ikke
kjønnet til læreren med på å bestemme eller hjelpe noen andre elever. Det er ikke
noe klart bevis på at mannlige lærere gjør det lettere for gutter å gjøre det
bedre på skolen. Jeg selv som er en gutt mener at kvinnelig lærere gjør det
lettere for meg å lære enn det mannlige lærere gjør.

Categories: Articles

x

Hi!
I'm Iren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out